Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Trafikmiljö - ett gemensamt ansvar

Trafiksäkerhet och trafikmiljö är ett gemensamt ansvar. Alla behöver hjälpas åt för att skapa en trygg och säker trafikmiljö. Visa hänsyn för både boende, besökare och trafikanter, kör med förstånd och tänk på ljudnivån, inte minst på kvällar och nätter.

Publicerad: 9 juni 2021