Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sommarens aktiviteter och covid-19

De allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 har förlängts av Folkhälsomyndigheten till och med den 30 september. Alla arrangemang och aktiviteter behöver även fortsättningsvis anpassas till detta.

Publicerad: 18 juni 2021