Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sommar och covidläget

Vi har fortfarande hög smittspridning av covid-19 i Överkalix. Nu måste vi kraftsamla för att stoppa detta. Vi vill alla så snart som möjligt att livet ska bli som vanligt igen, men för att lyckas med det måste vi hjälpas åt. Ung som gammal, vaccinerad som ovaccinerad.

Publicerad: 10 juni 2021