Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Smittspridningen ökar i Norrbotten

Smittspridningen ökar i Norrbotten

Smittspridningen ökar i länet enligt Region Norrbotten. Vi kan räkna med att Överkalix inte är något undantag. Regeringsbeslutet om besöksförbud på vård- och omsorgsboende gäller fortfarande. Det är mycket viktigt att fortsätta skydda de mest utsatta i samhället mot Covid-19.

Publicerad: 18 juni 2020