Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolan och covid-19

Smittspridningen av covid-19 har ökat i Överkalix vilket också påverkar de kommunala verksamheterna. Med anledning av att det finns konstaterade fall av covid-19 bland personal och elever på skolan vill vi informera om läget.

Publicerad: 28 april 2021