Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolan och covid-19 i Överkalix

Smittspridningen av covid-19 har ökat i Överkalix vilket också påverkar de kommunala verksamheterna. Skolan är en av kommunens största verksamheter och skolchefen beskriver läget inom skolan.

Publicerad: 4 februari 2021