Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skolan fortsatt öppen

Krisledningsgruppen har träffat smittskyddsläkare Anders Nystedt för att gå igenom läget i förskolan och skolan i Överkalix. Syftet var att få råd om vi borde stänga verksamheter för att minska på smittspridningen.

Publicerad: 8 februari 2021