Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Skärpta allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har gått ut med skärpta allmänna råd till Norrbotten. För att minska risken för smittspridning, i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd, har Överkalix kommun fattat beslut kring restriktioner som berör våra verksamheter.

Publicerad: 11 november 2020