Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din dricksvattenbrunn genom att registrera den i Brunnsarkivet hos SGU, Sveriges geologiska undersökning

Publicerad: 21 april 2020