Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Pinnjakten som utflyktskarta

Pinnjakten som utflyktskarta

Årets nyhet Pinnjakten med fyra banor i varierande svårighetsgrad lockar många ut i naturen. Kartorna som finna att hämta gratis på kommunhuset eller Överkalix camping och används även som utflyktskartor.

Publicerad: 30 juli 2020