Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Om skyddsrum

I oroliga tider har frågan om Sveriges beredskap hamnat i fokus. Just nu är det många som visar intresse för svenska skyddsrum, uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också har en skyddsrumskarta som visar vart närmaste skyddsrum finns.

Publicerad: 7 mars 2022