Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

FRAMFLYTTAT: Om Överkalix - workshop för barn

Den första av fyra workshops som skulle genomförts 6-7 februari flyttas fram, nytt datum är istället 27-28 februari. Under fyra helger våren 2021 kommer Brigitta Linhart och Katarina Nilsson att hålla i workshops för barn om Överkalix.

Publicerad: 29 januari 2021