Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nya laddpunkter för el-bilar

Elbilar och laddinfrastrukturen ökar snabbt i norra Sverige. Även här i Överkalix där Överkalix Kommun har sökt och beviljats stöd för att upprätta fyra allmänna laddpunkter för el-fordon.

Publicerad: 18 januari 2021