Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Munskydd för besökare i äldreomsorgen

Från och med fredag den 4 juni 2021 rekommenderas alla besökare på särskilt boende att använda munskydd vid besök inne i våra lokaler. Detta enligt rekommendationer från Vårdhygien Region Norrbotten.

Publicerad: 2 juni 2021