Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Störning i trygghetslarm

På grund av driftstörning hos leverantör av trygghetslarm kan larm bli fördröjda. Felsökning pågår hos leverantör men någon beräknad tid för när det är åtgärdat finns inte.

Publicerad: 14 oktober 2020