Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Krisberedskapsveckan med tema mat

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft vid olika samhällskriser. Den genomförs varje år vecka 39. Årets tema är mat.

Publicerad: 26 september 2022