Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Känner du oro för omvärldsläget?

Både vuxna och barn kan känna oro och rädsla för vad som händer i omvärlden just nu. Här har vi listat länkar och information från olika aktörer för dig som behöver stöd i att hantera din eller ditt barns oro. Länkar även på engelska.

Publicerad: 6 mars 2022