Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Källkritik

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Vem säger vad - och varför?

Publicerad: 25 februari 2022