Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern?

Är du beredd på ett längre elavbrott under vintern?

Energimyndigheten informerar om hur du kan förbereda dig för att klara ett eventuellt längre elavbrott. Särskilt under den kalla delen av året kan detta vara viktigt att tänka på.

Publicerad: 13 februari 2020