Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Hög smittspridning av covid-19

I Överkalix är det just nu en hög smittspridning av covid-19. Bland annat har vi ett antal fall på ett av kommunens äldreboenden, men även bekräftade fall ute i samhället.

Publicerad: 9 september 2021