Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Fortsätt visa hänsyn till äldre och riskgrupper gällande covid-19

Överkalix ligger fortfarande högt gällande smittspridning av covid-19 enligt smittskydd Norrbotten. Våra äldsta och andra i riskgrupp riskerar fortfarande att drabbas hårt om de insjuknar, därför fortsätter Överkalix kommun med vissa rekommendationer i våra omsorgsverksamheter.

Publicerad: 3 mars 2022