Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Fortsätt begränsa smittspridning

Fortsätt begränsa smittspridning

En ökad smittspridning av covid-19 har konstaterats i närkommuner till Överkalix. Det är därför av stor vikt att vi alla fortsätter att hålla ut och följer restriktioner och råd.

Publicerad: 3 augusti 2020