Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föreläsning demokrati och jämställdhet

Demokratin firar 100 år 2021. Fira den allmänna rösträttens införande med en föreläsning och utställning kring ämnet på Folkets hus i Bränna den 7 oktober.

Publicerad: 29 september 2021