Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Covidsmitta på äldreboende

Vi har en pågående smittspridning av covid-19 på ett av kommunens äldreboenden. Personalläget är ansträngt och vi uppmanar alla till att följa rådande restriktioner och att undvika att besöka våra äldreboenden.

Publicerad: 6 september 2021