Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bredbandsutbyggnad pågår

Överkalix kommun genomför ett bredbandsprojekt i kommunen som finansieras av Jordbruksverket, Tillväxtverket och Överkalix kommun. Projektet ska möjliggöra bredbandsutbyggnad främst på landsbygden.

Publicerad: 23 juni 2022