Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Besöksförbud på äldreboenden

Besöksförbud på kommunens särskilda boende för äldre införs från och med onsdag 3 februari 2021. Förbudet är en åtgärd för att skydda våra boende och stoppa smittspridning.

Publicerad: 2 februari 2021