Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Besöksförbud begärt för äldreboenden

Överkalix kommun har den 26 januari 2021 haft samråd med Länsstyrelsen, vårdhygien och smittskydd, om att vi begärt besöksförbud i våra särskilda boenden för äldre.

Publicerad: 26 januari 2021