Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Bekräftad covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheten

Överkalix kommun har nu fått bekräftat att vi har fått de första fallen av brukare som har smittats av Covid-19. Verksamheterna arbetar vidare enligt fastställda rutiner vad gäller omvårdnad, skyddsutrustning och smittspårning.

Publicerad: 15 januari 2021