Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Ändrade råd för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten har ändrat sina råd gällande äldre över 70 år. Nu omfattas alla av samma råd och rekommendationer.

Publicerad: 23 oktober 2020