Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kort kommuninfo om Överkalix

Kort kommuninfo om Överkalix

Korta fakta om Överkalix kommun.

Fakta om Överkalix

Allmänt

I mitten av landskapet Norrbotten ligger Överkalix. Vi kallar det "i hjärtat av Norrbotten". 

Överkalix kommun har en yta på 2792 km2, vilket är något mindre än landskapet Blekinge. Vi har en befolkning på ca 3300 personer (källa: SCB 2020-06-30) totalt i kommunen.

Vår närmaste stad är Luleå, tio mil härifrån, och det är 100 mil till Stockholm. Däremot har vi nära till finska gränsen, endast fem mil från centralorten.

Språk

Överkalix ligger vid Kalix älv, med Torneälven som nästa älv ett fåtal mil österut. Torne älv är gräns mot Finland, och i Torne älvdal talas därför tornedalsfinska, "meän kieli". Den är inte vanlig här.

I Överkalix har vi istället en egen, särpräglad dialekt: överkalixmålet (även kallad "bondska"). Den har sina rötter i fornnordiskan och används mest av äldre personer. 

Arbete

Redan 1644 blev Överkalix en egen kommun. Överkalix ligger mitt i barrskogsområdet, i Norrbotten, med god tillgång till produktiv skog.

Med sin placering mellan kustregionen och malmfälten har kommunen en bra plats. Skogs- och jordbruk har spelat en stor roll under historiens gång, men numera är större delen av den arbetsföra befolkningen i Överkalix kommun sysselsatt inom offentlig sektor. 

Service

Överkalix centralort, som kallas Bränna, har idag ca 2000 invånare. Den var ett av de allra första boställena längs Kalixälven.

I centralorten finns större delen av kommunens service samlad, såsom skolor, bibliotek, affärer, kommunförvaltning, hotell och restauranger, polis, äldreboende, med mera. 

Fritid

Överkalix kommun erbjuder många möjligheter till friluftsliv och en aktiv fritid.

Det finns skidanläggning med slalombacke och elbelysta längdskidspår, en välutrustad sporthall, simhall, en modern ridanläggning, ungdomsgård med replokal och en motorgård. 

Ädelfisket inom kommunen är berömt och betraktas av många som det bästa i världen.

Utflykter

Bland utflyktsmålen finns till exempel en nybyggargård från 1800-talet, en rysk-ortodox kupolkyrka, hembygdsgården, Kalixälvens mäktigaste vattenfall, 6000-åriga stenåldersboplatser, samt mycket mer.