Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa

Allt fler ungdomar mår allt sämre psykiskt visar forskning och studier. Det kommer krav på hur man ska vara från föräldrar, vänner, skola och inte minst genom sociala medier.