Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Personligt ombud är ett kostnadsfritt kommunalt stöd som vänder sig till människor med långvarig psykisk ohälsa. Ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde och syftet är att tillgodose dennes behov och rättigheter.