Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett funktionshinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig på egen hand kan ansöka om ett parkeringstillstånd.