Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Kontaktperson/ledsagare

Kontaktperson/ledsagare

En kontaktperson är en medmänniska som i form av en icke professionell vänskapsrelation som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med till exempel till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen ska anpassas till den enskildes behov. Den som har personlig assistent har inte rätt till ledsagare.