Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föräldragrupp

Föräldragrupp

Vill du minska på konflikter och bråk med ditt barn? Nu har du möjlighet att delta i Komet – ett program som syftar till att förbättra kommunikationen mellan förälder och barn.