Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd till föräldrar

Stöd till föräldrar

Föräldrastöd är till för dig som är förälder i Överkalix kommun. Här kan du läsa om vad som anordnas och görs för att du ska få stöd och uppmuntran i ditt livs viktigaste uppdrag - att vara förälder!