Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Individ och familj

Individ och familj

Barn och ungas uppväxtförhållanden är avgörande för deras fortsatta hälsa och utveckling. Om du som förälder, barn eller ungdom behöver stöd kan du vända dig till socialförvaltningen, individ- och familjeomsorgen.