Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Att bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Att bli kontaktfamilj eller kontaktperson

Socialtjänsten har en skyldighet att se till så att barn har det bra och ibland kan barn och deras familjer ha behov av stöttning i form av familjehem, kontaktfamilj, eller kontaktperson.