Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Besöksrutiner på våra boenden

Besöksrutiner på våra boenden

När du besöker våra särskilda boenden för äldre vill vi att du är uppmärksam på våra rutiner för så sittsäkra besök som möjligt. Därför har vi rekommendationer till dig som besökare.