Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Färdtjänst

Färdtjänst

Handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst hanteras från och med 1 oktober 2014 av Regionala kollektivtrafikmyndigheten.