Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet är ett stöd till de personer som vårdar eller stödjer närstående. Insatsen skall erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer närstående.