Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Har en närstående till Dig drabbats av en demenssjukdom? Har Du funderingar kring sjukdomen? Eller kanske Du själv är drabbad eller misstänker det.

Vad är en Silviasyster?

Silviahemmet är en svensk vård- och utbildningsstiftelse, som grundades på initiativ av drottning Silvia, i februari 1996, med syftet att utbilda undersköterskor till specialister på demensvård, grundad på palliativ vårdfilosofi. Utbildningen, som var ettårig, gav eleverna titeln Silviasyster, som personligen utdelades av drottningen.

Sedan 2004 utbildas Silviasystrarna på Sophiahemmet och är webbaserad. Utbildningarna har senare utökats med en Silviasjuksköterskeutbildning, respektive Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning demensvård.

Läs mer om Sophiahemmets utbildning till Silviasyster