Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Har en närstående till Dig drabbats av en demenssjukdom? Har Du funderingar kring sjukdomen? Eller kanske Du själv är drabbad eller misstänker det. En sjukdom kan väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss hjälpa dig att bli en hållbar anhörig.