Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Äldreomsorg med kvalité

Äldreomsorg med kvalité

Du som är äldre och behöver hjälp i vardagen har bland annat möjlighet att få hemtjänst, färdtjänst och boenden av olika slag. Som ålderspensionär i Överkalix har du många olika föreningar som kan fånga upp dina intressen.