Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stöd och omsorg

Stöd och omsorg

Vi föds och lever våra liv med olika förutsättningar. Behoven ser olika ut beroende på situation och var man befinner sig i livet, och ibland kan man behöva hjälp av andra.

Omsorg, stöd och hjälp till alla som behöver är en stor och viktig uppgift i kommunens verksamhet. I Överkalix kan vi erbjuda olika former av råd, stöd och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. För att få mer information om olika former av stöd och omsorg du har rätt att ansöka om, samt vart du ska vända dig, klicka på bilderna nedan.