Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utveckling i Överkalix kommun

Utveckling i Överkalix kommun

För Överkalix kommun är utveckling viktigt, att hela tiden försöka skapa bättre förutsättningar för alla invånare, föreningar och företag att leva, trivas och verka i kommunen.