Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Utveckla företaget

Utveckla företaget

Håller företaget på att växa och behöver tillskott av kapital? Har företaget en ny affärsidé, uppfinning eller innovation som behöver rådgivning och/eller finansiering? Driver företaget lantbruk, trädgårds- eller rennäringsföretag? Här nedan finns aktörer som erbjuder olika former av stöd.