Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Företagen trivs i Överkalix

Företagen trivs i Överkalix

Överkalix behöver företagen, deras entreprenörskap, investeringar och utveckling, men även ett växande nyföretagande och etableringar av nya externa företag. Överkalix behöver handeln, allt från butiker, restauranger till gårdsförsäljningar. Den lokala servicen är viktig för invånarna, besökare/turister, men också för kommunen och företagen.