Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Företagen trivs i Överkalix

Företagen trivs i Överkalix

I Överkalix är det enkelt att driva företag. Ett bra företagsklimat stimulerar företagen att expandera, investera och utvecklas. Det främjar nyföretagandet och nya företagsetableringar. När företagen trivs skapas fler arbetstillfällen, stärks välfärden och utvecklas den kommunala servicen. Ett framgångsrikt företagande är nyckeln till kommunen framtida utveckling och tillväxt.