Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyheter från Överkalix varuhemsändning

Nyheter från Överkalix varuhemsändning

Vad betyder den för dig? Har du någon speciell upplevelse av eller händelse med Överkalix Varuhemsändning som du vill berätta om? Skriv och berätta! Du får gärna bifoga bilder om du vill, t.ex. på dig/familjen och/eller på ett av mötena med Överkalix Varuhemsändning.