Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Handlingstur och varuhemsändning

Handlingstur och varuhemsändning

Servicetur kallas den handlingstur som du som bor utanför centralorten kan använda en gång i veckan för att åka till Bränna för att handla eller göra andra ärenden. Du kan även beställa varor som levereras hem till dig.