Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sevesoanläggningar

Sevesoanläggningar

I Överkalix kommun finns det anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.